Uczymy się i rozwijamy się przez zmysły.

/ / 2021/2022

Wszystkie informacje zmysłowe docierające z ciała i z otoczenia są ważne dla budowania wiedzy o sobie (swoim ciele, położeniu poszczególnych części ciała) i wiedzy o świecie. Wychowankowie Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego bardzo lubią zajęcia stymulacji zmysłów.