NIE PAMIETASZ HASŁA?

Informacje dla rodziców

GRUPA KOORDYNACYJNA RADY RODZICÓW 2022/2023

  • Przespolewska Monika – przewodnicząca
  • Mrowińska Anna
  • Nowacki Mirosław

KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE DLA RODZICÓW

Zapraszam do korzystania z konsultacji  psychologicznych wszystkich potrzebujących rodziców , a szczególnie tych , których dziecko ma wpisane w orzeczeniu zalecenie, aby rodzice brali udział w konsultacjach psychologiczno-pedagogicznych.

Konsultacje psychologiczne (p. Marta Eicke )

Termin  konsultacji : każda środa  godz. 13.00

( w celu koordynacji  spotkań  rodziców z psychologiem  prosimy o telefoniczne potwierdzenie wizyty  u wychowawcy  na dzień wcześniej)

TOP Skip to content