NIE PAMIETASZ HASŁA?

Informacje dla rodziców

GRUPA KOORDYNACYJNA RADY RODZICÓW 2023/2024

 • Chruściela Aneta – przewodnicząca
 • Mazurek Magdalena - sekretarz
 • Lasecka Aneta - skarbnik

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA DLA RODZICÓW - 2023/2024

Jednym z zadań szkoły jest udzielanie uczniom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Rodzice mogą z niej skorzystać w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest bezpłatna.

Jeśli Rodzic potrzebuje rozmowy, gdyż coś go niepokoi w zachowaniu dziecka i potrzebuje podpowiedzi jak może je wspierać , może skorzystać z porad i konsultacji

 

Informuję , że :

 • porady i konsultacje z pedagogami/nauczycielami/ specjalistami odbywają się
 • planowe – na posiedzeniach Zespołów Terapeutycznych min. 2 x w roku
 • bieżące - osobiste lub telefoniczne możliwe są każdego dnia roboczego w godz. 7.00-8.00 lub 14.00-15.00
 • porady i konsultacje z psychologiem odbywają się:
 • planowe ( szczególnie dla rodziców ,których dziecko ma takie  zalecenie w orzeczeniu  na pisemne zaproszenie psychologa ze wskazaniem daty i godziny spotkania.
 • bieżące – ( dla każdego chętnego rodzica) osobiste lub telefoniczne możliwe są w każdą środę po wcześniejszym umówieniu z psychologiem
 • warsztaty , szkolenia dla rodziców

Oferty  warsztatów , webinarów dla rodziców  , rok szk. 2023-2024 :

1.Zaburzenia SI jak rozpoznawać i kiedy interweniować  ( bezpłatny webinar)

  • 26.10.2023
  • 19.30-20.30
  • spotkanie on-line, platforma Zoom
  • https://dopasowaneszkolenia.pl/aktualny-terminarz/

2.     Trening jedzenia - od czego zacząć? (bezpłatny webinar)

TOP Skip to content