NIE PAMIETASZ HASŁA?

Organ prowadzący

Organem prowadzącym Zespół Niepublicznych Szkół i Placówek Oświatowych „ Nasza Szkoła” jest

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną ( PSONI )

Koło w Zagórowie z siedzibą w Michalinowie Oleśnickim , Michalinów Oleśnicki 1 62-410 Zagórów.

PSONI jest organizacją posiadającą swoje koła terenowe w całej Polsce . Celem PSONI jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warun¬ków prze¬strzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspie¬ranie ich rodzin.
Członkami Stowarzyszenia są rodzice i opiekunowie prawni, osoby z niepełnosprawnością intelektualną, inni członkowie ich rodzin, a także przyjaciele, w tym profesjonaliści zaangażowani w pracę dla ich dobra.

Terenowe Koło PSONI w Zagórowie z siedzibą w Michalinowie Oleśnickim powstało 14.04.1993r.
Jego utworzenie poprzedzone było inicjatywą rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną , którzy widzieli potrzebę aktywnej terapii i rehabilitacji dla swoich dzieci, a także potrzebowali profesjonalnej pomocy i doradztwa w sprawach opieki i wychowania. Motywacja członków Koła, osobiste zaangażowanie i dobrowolny wybór oraz pobudki nie nastawione na zysk spowodowały , że powstała organizacja zaczęła wykonywać swoje zadania jak najlepiej, nie szczędząc czasu, pomysłowości i sił.

W ramach swojej działalności Koło PSONI powołało do życia i do dziś prowadzi dwie placówki :

  • OREW (1994 - 2020) przekształcony następnie od 1.09.2020r. na Zespół Niepublicznych Szkół i Placówek Oświatowych „ Nasza Szkoła”
  • Warsztat Terapii Zajęciowej (1993 r.)
TOP Skip to content