NIE PAMIETASZ HASŁA?

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny " Zabawa sztuką" rok szk. 2023/2024

KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE - PROJEKT EDUKACYJNY 2022/2023

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny Kreatywne Prace Plastyczne - III edycja - rok szkolny 2022/23.

Organizator projektu: KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE

Udział w projekcie biorą uczniowie Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy

Cele projektu;

1. Cele główne:
Zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia sztuki, wyzwalanie ekspresji twórczej, wspieranie harmonijnego rozwoju oraz kreatywności dzieci poprzez działania plastyczne.

Popandemiczna arteterapia rozwojowa dla dzieci oraz profilaktyka zdrowia psychicznego.

Inicjowanie i promowanie dziecięcej twórczości plastycznej we

współpracy z nauczycielami i placówkami edukacyjnymi w Polsce i za granicą.

2. Cele szczegółowe:

Prowadzenie prawdziwie twórczych działań plastycznych wspierających rozwój dziecka, a szczególnie motoryki małej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, integracji sensorycznej, spostrzegania, pamięci i uwagi.
Zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia i aktywności plastycznej w zakresie eksperymentowania z różnymi materiałami, narzędziami i technikami plastycznymi, nabywania doświadczeń i polisensorycznego poznawania stymulującego rozwój dziecka.
Rozwijanie wyobraźni i kreatywności dziecka.

Tworzenie prac plastycznych inspirowanych przyrodą, naturą i najbliższym otoczeniem dziecka za pomocą różnych technik rysunkowych, malarskich, graficznych, papierowych i mieszanych.

Rozwijanie samodzielności, wzmacnianie poczucia sprawczości i wiary we własne możliwości.

Kształtowanie postaw proekologicznych poprzez recykling plastyczny oraz wykluczenie materiałów zawierających plastik.

W każdym miesiącu  uczniowie  realizują określone zadania plastyczne

GALERIA  PROJEKTU


Kwicień 2023 - zadanie 1 "Żonkile"- technika wyklejanki z papieru , zadanie 2 " Tulipany" - technika malowania na kleju
Luty 2023 - zadania wyklejanka "Zimowy las" i malowanie miętego papieru
STYCZEŃ 2023 - Malowanie bibułą  i  Zimowe drzewo - wyklejanka z folii aluminiowej.

 

 

GRUDZIEŃ 2022 - ,,Malowanie nitką'' oraz ,,Zamek - wyklejanka z folii''

 

LISTOPAD 2022 - Jesienna  praca plastyczna z liści.

 

PAŹDZIERNIK  2022  -  DRUKOWANIE FOLIĄ BĄBELKOWĄ

WRZESIEŃ  - KÓŁKA  I KROPKI

TOP Skip to content