NIE PAMIETASZ HASŁA?

Samorząd Uczniowski

     W naszej szkole działa Samorząd Uczniowski. Powołanie Samorządu Uczniowskiego w polskiej szkole gwarantuje Ustawa o systemie oświaty z dnia   7 września 1991 roku. Zgodnie z jej zapisem Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie danej szkoły, którzy w demokratycznych wyborach wyłaniają swoich przedstawicieli zasiadających w organach Samorządu Uczniowskiego. Wybory do rady samorządu uczniowskiego odbywają się w terminie do końca września danego roku szkolnego. Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów. Samorząd Uczniowski realizuje wiele istotnych zadań oraz organizuje ciekawe imprezy szkolne. Chętnie włącza się w akcje charytatywne. Przeprowadza liczne konkursy, które wzbogacają życie szkoły. Organizuje również dyskoteki szkolne, na których świetnie bawią się nasi uczniowie.

TOP Skip to content