NIE PAMIETASZ HASŁA?

Szkolne Koło Wolontariatu „FAJNIAKI”

Powołane w roku szkolnym 2020/2021 Szkolne Koło Wolontariatu FAJNIAKI gromadzi uczniów, którzy poświęcając swój wolny czas angażują się w działania na rzecz potrzebujących. Okres nauki w szkole jest bowiem najwłaściwszym momentem na kreowanie wśród młodych osób postaw altruistycznych. Podejmowana przez uczniów – wolontariuszy aktywność wpływa znacząco na rozwój ich osobowości, jak również jest kluczowa ze względu na wymiar edukacyjno – wychowawczy. Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka poprzez Wolontariat można odcisnąć dobroczynne piętno we wszystkich aspektach jego życia. Staramy się, aby uczniowie naszej szkoły byli pełni pasji i zaangażowania,
a w swoich codziennych działaniach kierowali się wrażliwością i troską o los drugiego człowieka. Uczniowie chcą nieść bezinteresowną pomoc – czyniąc dobro służą zarówno potrzebującym, jak i samym sobie.

Szkolne Koło Wolontariatu FAJNIAKI aktywnie organizuje i realizuje działania z zakresu:

  • Organizacji akcji „Świąteczna Paczka” oraz „Wielkanocny Zajączek” na potrzeby rodzin naszej placówki.
  • Aktywnego działania w obszarze pomocy koleżeńskiej.

Do zadań podejmowanych w partnerstwie z innymi instytucjami należą w szczególności:

  • Wykonywanie prac zleconych przez firmę Metpol ze Słupcy.
  • Wykonywanie prac zleconych przez Stowarzyszenie Wspólne Podwórko działające przy MGOPS w Zagórowie.
  • Zbieranie pieniędzy na słuszny cel np: Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo.
  • Odwiedziny w Domu Pomocy Społecznej w Zagórowie
  • Dokarmianie zwierząt leśnych w okresie zimowym - współpraca z Leśnictwem w Czeszewie.
  • Dbanie o mogiły poległych żołnierzy POW.
TOP Skip to content