NIE PAMIETASZ HASŁA?

Nasi Partnerzy

Gmina Zagórów

 • organizacja i realizacja dowozów uczniów i wychowanków z terenu gminy Zagórów  do szkoły w Michalinowie
 • pomoc we współpracy ze środowiskiem lokalnym
 • współpraca w zakresie dowozów beneficjentów programu Rehabilitacja 25+ z terenu gminy Zagórów
 • nawiązywanie kontaktów z władzami poprzez spotkania z nauczycielami i uczniami z okazji uroczystości szkolnych
 • sponsorowanie nagród na konkursy organizowane przez szkołę
 • promocja szkoły na stronach Gminnego Portalu Internetowego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy

 • udzielanie informacji  rodzicom uczniów i wychowanków ubiegającym się o pomoc o przysługujących im prawach i uprawnieniach
 • dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych
 • dofinansowywanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze;
 • udzielanie dofinansowania do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
 • dofinansowywanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórowie

 • rozpoznanie środowiska ucznia
 • finansowanie obiadów najbardziej potrzebującym,
 • udzielanie doraźnej pomocy finansowej i rzeczowej rodzinom uczniów i wychowanków
 • wspieranie rodzin potrzebujących pomocy

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupcy

 • współpraca w udzielaniu i organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • współpraca w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych
 • wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami
 • zaangażowanie nauczycieli szkoły w proces  diagnozowania
 • objęcie dzieci oraz rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno-pedagogiczną
 • warsztaty szkoleniowe , prelekcje , wykłady

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Zagórów

 • (październik 2014 ) realizacja projektu „Rok z książką”-  rozbudzenie zainteresowania książką, poznanie biblioteki
 • (listopad 2014 )obchody Światowego Dnia Pluszowego Misia- wystawa prac dzieci w bibliotece
 • (maj 2015) I Piknik Historyczny w Zagórowie, udział w questingu historycznym „Czy znacie takie miasto?”
 • (2016) cykliczne spotkania z serii "Tabletowy zawrót głowy" (  nauka korzystania z aplikacji Pstryk Komiks oraz PicsArt.  , praca na bibliotecznych  iPadach  z aplikacją Chromville, książki hybrydowe, papierowe i elektroniczne , zabawa z aplikacją Chomp )
 • (listopad 2016 ),,Świat w kolorach jesieni” - ekspozycja prac w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Zagórowie filia w Trąbczynie
 • (luty 2017) Ekspozycja prac „Talerz pełen zdrowia”. Prace powstały w ramach całorocznej akcji „Czas na zdrowie”
 • (kwiecień 2017) Wystawa prac plastycznych „Świat malowany dłońmi"
 • (maj 2017) spotkanie z LOFI Robot w ramach "Tablatowego zawrotu głowy"

Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Zagórowie

 • (kwiecień 2017) Udział w II Edycji Gminnego Konkursu Plastycznego "Najpiękniejsza Kartka Wielkanocna"
 • (grudzień 2017) Udział w XVI Gminnym Przeglądzie Teatrów Dziecięcych.
 • (grudzień 2017) Udział w I Jarmarku Bożonarodzeniowym w Zagórowie
 • (grudzień 2018)  Udział w II Jarmarku Bożonarodzeniowym w Zagórowie- „Loteria Koło Fortuny"
 • (kwiecień 2019)  Udział w konkursie plastycznym  "Najpiękniejsza Kartka Wielkanocna"
 • (czerwiec 2019)  Udział w XVIII Przeglądzie Teatrów Dziecięcych .Zaprezentowaliśmy spektakl pt. "Spotkanie z aniołem"
 • (grudzień 2019) Udział w konkursie na "Najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową"
 • (grudzień 2019) Udział w III Jarmarku Bożonarodzeniowym w Zagórowie - „Loteria Złota rybka"

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 • realizacja pilotażowego programu " Rehabilitacja 25 plus" w latach szkolnych 2018/2019 , 2019/2020 , 2020/2021

Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec w Koninie

 • realizacja programu " Zielony Hufiec"
 • realizacja programu " Wspinaczka na szczyt"
 • realizacja programu " Ścieżkami zdrowia"
 • udział w akcji " Mamy Niepodległą"
 • cykliczny udział w akcji Dzień Myśli Braterskiej
 • cykliczny udział w akcji  Dzień Ziemi
 • udział w cyklicznej akcji ZNICZ
 • udział w akcji "Czuwam dla Ziemi"
 • udział w akcji " Harcerze dzieciom"
 • udział w akcji " Lipy na tysiąclecie"
 • udział w akcji " Ratujemy kasztanowce"
 • obchody święta flagi
 • obchody rocznic szarych szeregów

Policja

 • bieżąca współpraca w zakresie profilaktyki zagrożeń
 • spotkania tematyczne młodzieży szkolnej z udziałem policjantów

Straż Pożarna

 • bieżąca współpraca w zakresie profilaktyki zagrożeń
 • prelekcje związane z bezpieczeństwem pożarowym
 • przeprowadzanie różnorodnych akcji dotyczących niebezpieczeństw i zagrożeń czyhających na uczniów; sposoby zapobiegania

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Zagórowskiej

 • (czerwiec 2015) Udział przedstawicieli TPZZ w VII Biwaku „Zagórów moje miasto”, prezentacja  historii Zagórowa

Szkoła Podstawowa im.Michała Okurzałego w Zagórowie

 • (grudzień 2016)  Wspólny projekt integracyjny  „Inny, nie gorszy - Nie gorszy, inny! (uczniowie gimnazjum)
 • (kwiecień 2017) Warsztaty muzyczno-ruchowe w szkole w Zagórowie (uczniowie gimnazjum)
 • (maj 2017) Udział uczniów gimnazjum w II edycji naszej akcji  "OREW Maszeruje"
 • (cyklicznie) Współpraca z drużyną harcerską i zuchową ZHP (udział harcerzy i zuchów z Zagórowa  w Biwaku Integracyjnym  w Michalinowie  2017 ,2018 2019)

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie

 • (kwiecień 2017) Realizacja wspólnego projektu ,,Stół, który łączy- integracyjne warsztaty kulinarne”
 • ( grudzień 2017) Premierowy występ szkolnego zespołu tanecznego  "Sami swoi" w naszej placówce
 • (grudzień 2019) udział uczniów w przygotowanym przez nas  występie teatralnym "Spotkanie z aniołem" ,a także wspólne zajęcia w grupach  (grudzień 2019)

Szkoła Podstawowa w Łukomiu

 • (maj 2016) Spotkanie integracyjne, na którym zaprezentowaliśmy uczniom  szkoły  nasze  przedstawienie “Krzesiwo”
 • (grudzień 2016) integracyjne spotkanie  bożonarodzeniowe w Łukomiu
 • (grudzień 2019)  integracyjne spotkanie  mikołajkowe w Michalinowie  połączone z prezentacją przygotowanego przez nas przedstawienia "Spotkanie z aniołem", a także udziałem  we wspólnych  zajęciach.

Szkoła Podstawowa w Lądku

 • (maj 2016) Spotkanie integracyjne z uczniami klasy II A Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego z Lądku
 • (kwiecień 2017)  akcja  Szkolnego Koła Caritas w Lądku - świąteczne słodkości dla naszych wychowanków
 • (kwiecień 2019)  odwiedziny Szkolnego  Klubu Wolontariatu w Michalinowie ( ze słodkimi upominkami :)
 • ( styczeń 2020) Społeczność Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Lądku ze świąteczną wizyta w Michalinowie

Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej w Trąbczynie

 • (listopad 2016)  Wspólne zabawy andrzejkowe w Michalinowie
 • (styczeń 2017) Przedstawienie świąteczno- noworoczne w wykonaniu uczniów z Trąbczyna dla naszych wychowanków

Zespół Szkół w Targowej Górce

 • (od maja 2016 - cyklicznie) Akcja OREW MASZERUJE – integracyjny marsz z kijami nording walking
 • (grudzień 2016)  odwiedziny  Samorządu Uczniowskiego z Targowej  Górki w Michalinowie i przekazanie naszym wychowankom słodkich świątecznych upominków od kolegów.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Michalinowie

 • wspólne obchody Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • wspólny udział w lokalnych wydarzeniach społecznych
 • współpraca przy wykonywaniu przez WTZ  zadań na rzecz firmy METPOL

Dom Pomocy Społecznej w Zagórowie

 • (grudzień 2014) Występ jasełkowy dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej

Zespół Szkół Muzycznych w Słupcy

 • (marzec 2017)  udział w koncercie przygotowanym przez uczniów Szkoły Muzycznej w siedzibie ich szkoły.
 • (marzec 2019)  udział w koncercie przygotowanym przez uczniów Szkoły Muzycznej w siedzibie ich szkoły.

Partner

 

Opis współpracy

TOP Skip to content