NIE PAMIETASZ HASŁA?

Gabinet pielęgniarki

Pielęgniarka szkolna  jest pracownikiem zakładu opieki zdrowotnej  i  realizuje swoje zadania  w oparciu o  umowę zawartą z  Narodowym Funduszem Zdrowia w Poznaniu .

Jej podstawowym zadaniem jest sprawowanie opieki nad uczniami.  Do zadań pielęgniarki należy:

  • Dbanie o zdrowie podopiecznych i ich profilaktykę w zakresie dbania o własne ciało w zakresie higieny osobistej.
  • Udzielanie pomocy w nagłych wypadkach.
  • Współpraca z dyrektorem szkoły i nauczycielami w sprawach dotyczących bezpieczeństwa uczniów, żywienia, warunków higienicznych w szkole oraz edukacji zdrowotnej.

Gabinet czynny :
środa  godz. 8.00 – 10.00

TOP Skip to content