Trwa realizacja projektu „EKO-szkoła”

/ / 2020/2021

„Eko-Szkoła” to nowy ogólnopolski projekt dla szkół, przedszkoli i placówek edukacyjnych. „Przystąpiliśmy do niego na początku tego roku szkolnego. Zrealizowaliśmy już wiele zadań dla naszego środowiska przyrodniczego. Poprzez naukę i zabawę zwiększamy swoją wiedzę na temat właściwych postaw proekologicznych. Wszystkie działania podjęte w ramach projektu opiszemy po jego zakończeniu.