Akcja dobroczynna na rzecz podopiecznych schroniska w Katarzynowie

/ / 2020/2021

Tradycją naszej placówki  jest  pomaganie bezdomnym zwierzętom. W tym roku szkolnym  wychowankowie , uczniowie i pracownicy „Naszej Szkoły”  zorganizowali zbiórkę karmy dla  zwierząt ze schroniska w Katarzynowie . Celem akcji było uwrażliwienie dzieci na problemy i potrzeby zwierząt.  W imieniu uczniów i wychowanków placówki   6.04.2021r. schronisko odwiedziła  inicjatorka i koordynatorka akcji pani Kamila Dropińska , która przekazała opiekunom schroniska żywność dla zwierząt . Dziękujemy wszystkim dzieciom ,rodzicom i pracownikom  za zaangażowanie, podkreślając jak istotne jest wychowanie w duchu poszanowania zwierząt i pomagania innym.