Realizacja pilotażowego programu PFRON – Rehabilitacja 25 plus

/ / 2020/2021

W ciągu całego roku szkolnego realizujemy Pilotażowy  Program Rehabilitacja 25 plus.
Uczestnikami programu jest młodzież , która ukończyła realizację obowiązku nauki w OREW, bądź  SPdP, bądź innych placówkach edukacyjnych. Uczestnicy programu otrzymują  możliwość skorzystania ze wsparcia obejmującego całodzienne usługi opiekuńcze, aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej i społecznej oraz zawodowej. Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem, choć  wiele planów  dotyczących wycieczek , integracji , warsztatów pokrzyżowała nam pandemia.