Praktyki wspomagane uczniów szkoły przysposabiającej do pracy w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Zagórów

/ / 2022/2023

21.04.2023r. nasi uczniowie odbyli praktyki wspomagane w bibliotece.

Dzięki życzliwości pani dyrektor oraz pań bibliotekarek mogli, w roli asystentów bibliotekarza, włączyć się w organizację Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich. Wspólnie z zespołem biblioteki obsługiwali czytelników , promowali książki , pomagali bibliotekarkom w ich obowiązkach. Wykonywali swoje zadania z dużym przejęciem i odpowiedzialnością.

Możliwość realizacji praktyk wspomaganych w instytucjach i zakładach pracy jest dla nas bardzo ważną częścią procesu nauczania osób z niepełnosprawnością intelektualną. Tego typu zajęcia odbywają się przy wsparciu nauczyciela, który pełni rolę trenera pracy – pomaga w nabywaniu umiejętności zawodowych i zaradności społecznej. Nadrzędnym celem praktyk wspomaganych jest przygotowanie uczniów do pełnienia ról społecznych i do samodzielnego radzenia sobie w dorosłym życiu , a także praktyczna nauka czynności zawodowych, dzięki którym uczniowie mają szansę na zdobycie pracy.

Dla dorosłej osoby z niepełnosprawnością intelektualną praca ma nie tylko wartość ekonomiczną, ale również przyczynia się do wszechstronnego rozwoju, zaspokojenia potrzeby samorealizacji, wzrostu poczucia własnej wartości.

Cieszymy się , że Biblioteka ma dla nas zawsze otwarte drzwi i pomaga nam w realizacji zadań . Dziękujemy !