Szkoła przysposabiająca do pracy w akcji – „Wielkanocny Zajączek”

/ / 2022/2023