Uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy w tracie praktyk wspomaganych – forma wizyty studyjnej w firmie Husqvarna Group w Kościołkowie k. Zagórowa. ( 11.01.2023r.)

/ / 2022/2023