Praktyki wspomagane – rolnictwo

/ / 2022/2023

Szkoła Przysposabiająca do Pracy organizuje dla uczniów praktyki wspomagane. We wrześniu uczniowie mieli okazję poznać specyfikę pracy w rolnictwie. Praktyki wspomagane pomagają uczniom poznać rzeczywiste warunki funkcjonowania na rynku pracy oraz umożliwiają nabywanie umiejętności praktycznych.