PROJEKT EDUKACYJNY KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE 2022/23

/ / 2022/2023

Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w ZNSiPO „ Nasza Szkoła” w Michalinowie właśnie dołączyła do Międzynarodowego projektu edukacyjnego „KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE”

Jest to prawdopodobnie najbarwniejszy projekt edukacyjny na świecie!

Głównym celem projektu jest zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia sztuki, wyzwalanie ekspresji twórczej i wspieranie harmonijnego rozwoju oraz kreatywności uczestników poprzez różnorodne działania plastyczne.

Proponowane w projekcie działania plastyczne niosą wartości arteterapeutyczne oraz szczególnie wspierają rozwój motoryki małej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, integracji sensorycznej, spostrzegania, wyobraźni, pamięci, uwagi i mowy.

Zachęcamy do śledzenia naszych postępów. Uzupełnianą na bieżąco GALERIĘ PROJEKTU śledzić można w zakładce PROJEKTY , INNOWACJE