Oddział PDP po wakacjach ma bardzo dużo pracy w ogródku szkolnym

/ / 2022/2023