Nasi wolontariusze w akcji !

/ / 2021/2022

Dzięki hojnym sercom rodziców, uczestników i pracowników ,,Naszej Szkoły” oraz WTZ w Michalinowie Oleśnickim udało się na rzecz Tymka Kamińskiego zebrać do puszki kwotę 913,40 zł. Dodatkowo z licytacji fantów dostarczonych do naszej Placówki uzyskaliśmy kwotę 3090 zł.Na tym nie poprzestajemy, akcja trwa nadal, więc zapraszamy wszystkich ludzi o dobrych sercach do wsparcia Tymka Kamińskiego poprzez datki pieniężne lub dostarczenie fantów do ,,Naszej Szkoły”.