Zajęcia sportowo-rekreacyjne w Stanicy Rycerskiej

/ / 2021/2022

4.10.2021 uczniowie wybrali się do Stanicy Rycerskiej w Korwinie. Wzięli tam udział  w zajęciach historyczno-przyrodniczych których tematem było uzbrojenie i życie codzienne ludności okresu średniowiecza. Uczniowie mogli zapoznać się  z bronią i narzędziami z tamtych czasów. Dużo radości sprawiło im strzelanie do tarczy z łuku, rzut oszczepem czy rzut toporem.