praktyki wspomagane i ergoterapia – wrześniowe prace polowe

/ / 2021/2022

Uczniowie szkoły przysposabiającej do pracy i szkoły podstawowej praktykują u okolicznych rolników. Takie zajęcia mają wiele walorów terapeutycznych .Wpływają na polepszenie stanu człowieka w aspekcie fizycznym, psychicznym, społecznym i poznawczym. Nasi uczniowie bardzo je lubią i zawsze się w nie mocno angażują.